Sự kiện liên quân 21/7: Free Quân huy – Quà cực hấp dẫn