Sự kiện FO4 mừng sinh nhật tròn 1 tuổi quà ngập tràn