Sự kiện Liên Quân 2/9: Nhận tướng và trang phục Free toàn Server