Sự kiện Free Fire: Đấu trường sinh tồn 2019 – Lật đổ nhà vua