Súng thính – Flare Gun PUBG là gì? Cách sử dụng như thế nào?