Từ 15/4/2020: Phạt tiền đến 200 triệu đồng khi mua bán vật phẩm ảo trong game