Sự kiện Liên Quân: Thu thập thẻ cổ vũ – Dự đoán nhà vô địch DTDV 2020