Sở hữu mẫu điện thoại nhỏ nhất thế giới Zanco Tiny T1 chỉ với 1.2 triệu