Thực hiện nhiệm vụ Liên Quân tháng 10 nhận trang phục miễn phí