Sự kiện sinh nhật Liên Minh: Điểm danh nhận Siêu Phẩm