Sự kiện liên quân tháng 6 – Quà tưng bừng hè hứng khởi