Sự kiện liên quân nhận trang phục vĩnh viễn từ 22 – 28/07