Sự kiện Liên Quân: Vòng quay bật nắp Sting trúng quà đỉnh