Sự kiện Free Fire 2/9: Đăng nhập nhận Skin trợ thủ miễn phí