Sự kiện Cờ Liên Quân: Thu thập nhân phẩm nhận ngay 88 triệu đồng