Lưu sớm mã giảm giá Shopee ngày 8/8/2022 và sử dụng