4 lý do không nhập được mã lời mời trên Tiktok và cách sửa