Chỉnh sửa tăng sức mạnh, kỹ năng cho tướng trong Cờ Liên Quân