Cách ẩn bình luận trên TikTok: Ẩn hoặc xoá dễ dàng