Bạn có biết 1 đơn hàng shipper được bao nhiêu tiền?