Liên Quân: Tham gia vòng quay 12 ô nhận trang phục tướng từ 8 quân huy