Sự kiện vòng quay 12 ô liên quân nhận trang phục Skud Tà linh ma tướng