Có nên ăn Mì tôm trước khi thi không? Ăn gì cho may mắn?