Top 4 trang bị Đấu Trường Chân Lý, leo rank nhanh bản 10.12