Thi vào lớp 10 có cần CMND/thẻ Căn Cước Công Dân không?