Sửa lỗi Liên Quân đang khởi chạy gói tài nguyên siêu nhanh