Sửa lỗi bỏ chặn Messenger nhưng không nhắn tin được