Sự kiện Pugb Mobile: Truyền thuyết đá Rune đăng nhập có quà