Sự kiện PUBG: Share MV Duyên Âm nhận súng, skin, 1500 giftcode miễn phí