Sự kiện PUBG Mobile: Điều ước mùa đông đăng nhập nhận quà