Sự kiện Pubg Mobile: Chạy bo đến sáng nhận quà cùng Jack