Sự kiện Pubg 2020: Đăng nhập mỗi ngày nhận vật phẩm xịn