Sự kiện liên quân vòng quay 12 ô tháng 7 nhận tướng, trang phục Free