Sự kiện Liên Quân Trung Thu – Đổi hiệu ứng FREE từ 9 – 15/9