Sự kiện Liên quân tri ân – Tài khoản càng lâu quà càng khủng