Sự kiện Liên Quân Tết 2020: Cơ hội nhận 150 triệu, xe SH, iPhone XS