Sự kiện Liên Quân: Quần Hùng Hội Tụ – Free Trang Phục Mới