Sự kiện Liên Quân Nữ thần Xạ Miêu: Nhận skin Thứ nguyên vệ thần