Sự kiện Liên Quân nhận tướng & trang phục Free từ 8/8 – 18/8/2019