Sự kiện Liên Quân: Nhận Free Mina Ninh Dương Lan Ngọc và quà hot