Sự kiện liên quân: Ngôi sao may mắn nhận rương may mắn