Sự kiện Liên Quân: Natalya Mị muốn đi chơi ra mắt 2/9