Sự kiện Liên Quân hè 2021: Nhận FREE skin Liliana và Tướng