Sự kiện Liên Quân cuối tuần: Chơi game nhận rương vàng, tướng vĩnh viễn