Sự kiện Liên Quân 8/11: Chỉ 3 bước rước TƯỚNG ngẫu nhiên