Sự kiện liên quân 15/2: Valentine – Tán tướng liên quân