Sự kiện Liên Quân 1/5: Nhận tướng miễn phí và quà giá trị hàng chục triệu