Sự kiện Free Fire World Series 2019 thu thập súng, trang phục vĩnh viễn,…