Sự kiện Free Fire: Đại chiến mùa hè – Đổi khung chọn phe