Sự kiện Free Fire Cup: Thi đấu online nhận ngay bộ Khủng Long Xanh